Pressmeddelanden

Universitet

KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

5 februari, 2015 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH 13 400 studenter på grundnivå och avancerad nivå och nästan 1900 forskarstuderande. KTH har 4900 […]

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

5 februari, 2015 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är en forskningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar Vi utvärderar: effekter av arbetsmarknadspolitik arbetsmarknadens funktionssätt effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i […]

Högskolan Väst

5 februari, 2015 - Högskolan Väst

Högskolan Väst är en drivande samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig – för fler. Vi kallar det arbetsintegerat lärande. Högskolan Väst, med 11 000 studenter och närmare 600 anställda, ligger centralt i Trollhättan. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med omkring 200 kurser, närmare 25 utbildningsprogram på grundnivå och drygt tio […]

Högskolan i Gävle

5 februari, 2015 - Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 350 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Våra övergripande forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Viktiga delar delar är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Sedan 2010 […]

Göteborgs universitet

5 februari, 2015 - Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.

Chalmers tekniska högskola

5 februari, 2015 - Chalmers tekniska högskola

________________ Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i […]