Expertsvar – i samarbete med lärosäten

Expertsvar är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och alla organisationer nedan. Representerar du en högskola eller en forskande myndighet som också vill vara med? Maila expertsvar@vr.se så presenterar vi vilka villkor som gäller.

Vi som svarar

Logotyp för Akademiska Sjukhuset

Mer info om Formas

HandelshögskolanIStockholmsLogga

Logotyp för Högskolan i Skövde

KI logo, länk till KI

Logga för MAX IV

MDUs nya logo

nrm-logo-liggande-svensk-fullfarg

Logga

NAI Logo

Umeå universitets logga

Logotyp för Vinnova

Örebro universitets logga