Expertsvar – i samarbete med lärosäten

Expertsvar är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och alla organisationer nedan. Representerar du en högskola eller en forskande myndighet som också vill vara med? Maila expertsvar@vr.se så presenterar vi vilka villkor som gäller.

Vi som svarar

Logotyp för Akademiska Sjukhuset

Mer info om Formas

HandelshögskolanIStockholmsLogga

KI logo, länk till KI

Logga för MAX IV

MDUs nya logo

nrm-logo-liggande-svensk-fullfarg

Logga

NAI Logo

Umeå universitets logga

Logotyp för Vinnova

Örebro universitets logga