Expertsvar – i samarbete med lärosäten

Expertsvar är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och alla organisationer nedan. Representerar du en högskola eller en forskande myndighet som också vill vara med? Maila expertsvar@vr.se så presenterar vi vilka villkor som gäller.

Vi som svarar